Rà soát nhu cầu vay, xử lý nợ cho người dân chịu thảm họa môi trường biển

Báo Hà Tĩnh

( Báo Hà Tĩnh ) NHNN sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai các chính sách cho vay, xử lý nợ đối với người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Ngày 23/02, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 1023/NHNN-TD về việc rà soát nhu cầu cho vay, xử lý nợ cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sự cố môi trường biển ảnh hưởng nặng nề đến 4 tỉnh miền Trung

Để việc triển khai chính sách tín dụng, xử lý nợ sát với thực tế của địa phương, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước rà soát, tổng hợp và báo cáo NHNN về số tiền dự kiến cho vay, khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù; NHNN chi nhánh các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn (ngoài các ngân hàng thương mại nhà nước) rà soát, tổng hợp và báo cáo NHNN về số tiền dự kiến thực hiện khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù theo Quyết định 12/QĐ-TTg.

Báo cáo của các ngân hàng thương mại nhà nước và NHNN chi nhánh 04 tỉnh nêu trên gửi về NHNN trước ngày 08/3/2017.

NHNN cho biết, căn cứ kết quả rà soát của các tổ chức tín dụng, NHNN sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai các chính sách cho vay, xử lý nợ đối với người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hãy cho ý kiến

BÁO HÀ TĨNH

Email của bạn được giữ bí mật.


*